Wat zijn de mogelijke complicaties?

 

Een goed uitgevoerde behandeling van spataders kent weinig risico's. In enkele gevallen kan er een beperkte aderontsteking ontstaan.

Bij het droogspuiten van de spataders kan de ingespoten vloeistof een hoogst enkele keer een overgevoeligheidsreactie veroorzaken. Sclerotherapie kan soms resulteren in een bruine verkleuring van de huid. Deze verdwijnt niet altijd. Indien de vloeistof naast het bloedvat terechtkomt, dan kan de huid ter plaatse beschadigd worden.

Na elke operatie kan er een wondinfectie, trombose of nabloeding optreden. Dit komt gelukkig maar weinig voor. Bloeduitstortingen (blauwe plekken) komen altijd in meer of mindere mate voor. Ze zijn wat hinderlijk, doch trekken doorgaans in de loop van enkele weken vanzelf weg.

Daarnaast is het onvermijdelijk dat bij een operatie gevoelszenuwen in de huid worden doorgesneden. Dit kan een verdoofd gevoel in de buurt van het litteken geven. Meestal wordt het gevoel na enkele maanden opnieuw normaal.

Stripping van een ader kan een enkele keer gepaard gaan met een letsel van een begeleidende zenuw die vlak naast het bloedvat loopt. Hierdoor kan er een gevoelloosheid in de huid van de voet ontstaan, meestal tijdelijk, soms blijvend.